მიმდინარეობს რეგისტრაცია ინტეგრირებულ პროფესიულ საგანამანთლებლო პროგრამაზე „ღონისძიების ორგანიზება“

📣📣📣 მიმდინარეობს რეგისტრაცია ინტეგრირებულ პროფესიულ საგანამანთლებლო პროგრამაზე „ღონისძიების ორგანიზება“

⏳ იჩქარეთ რეგისტრაცია მიმდინარეობს 20 აგვისტოს ჩათვლით! ⏳
📍 შპს ორიენტირი, ცხრაკლასდამთავრებულ მოსწავლეებს ახალ შესაძლებლობას სთვაზობს!
📍 დარეგისტრირდი ჩვენს კოლეჯში , ინტეგრირებულ პროფესიულ საგანამანთლებლო პროგრამაზე „ღონისძიების ორგანიზება“ და პროფესიის შესწავლის პარალელურად მიიღე სრული ზოგადი განათლება.
📍 აიღე ზოგადი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტთან გათანაბრებული დიპლომი.
ეს სიახლე, სურვილის შემთხვევაში, გაძლევს უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას.

📢📢📢პროფესიული სტუდენტები თავისუფლდებიან სავალდებულო სამხედრო სამსახურიდან.

დაგვიკავშირიდით:
✅ კოლეჯი დაგეხმარებათ რეგისტრაციის გავლაში
მისამართი: ქ. თბილისი, დადიანის 26
📲 577784746; 599275739
📧 collegeorientiri@gmail.com