მიმდინარეობს რეგისტრაცია ინტეგრირებულ პროფესიულ საგანამანთლებლო პროგრამაზე „ღონისძიების ორგანიზება“

 მიმდინარეობს რეგისტრაცია ინტეგრირებულ პროფესიულ საგანამანთლებლო პროგრამაზე „ღონისძიების ორგანიზება“  იჩქარეთ რეგისტრაცია მიმდინარეობს 20 აგვისტოს ჩათვლით!  შპს ორიენტირი, ცხრაკლასდამთავრებულ მოსწავლეებს ახალ შესაძლებლობას სთვაზობს! დარეგისტრირდი ჩვენს კოლეჯში , ინტეგრირებულ პროფესიულ საგანამანთლებლო პროგრამაზე „ღონისძიების ორგანიზება“ და პროფესიის შესწავლის პარალელურად მიიღე სრული ზოგადი განათლება. აიღე ზოგადი განათლების დამადასტურებელ დოკუმენტთან გათანაბრებული დიპლომი.ეს სიახლე, სურვილის შემთხვევაში, გაძლევს უმაღლეს სასწავლებელში სწავლის გაგრძელების შესაძლებლობას. პროფესიული სტუდენტები თავისუფლდებიან […]