შპს ორიენტირი აგრძლებს მიღებას პროფესიულ განმანათლებლო პროგრამაზე – კბილის სატექნიკო საქმე

? შპს ორიენტირი აგრძლებს მიღებას პროფესიულ განმანათლებლო პროგრამაზე – კბილის სატექნიკო საქმე.

? იჩქარეთ! რეგისტრაციის დასრულების თარიღია 20 აგვისტო ‼️
?577784746; 299275739
? collegeorientiri@gmail.com