იჩქარეთ რეგისტრაციის დასრულების თარიღია 20 აგვისტო!