შპს ორიენტირი აგრძლებს მიღებას პროფესიულ განმანათლებლო პროგრამაზე – კბილის სატექნიკო საქმე

 შპს ორიენტირი აგრძლებს მიღებას პროფესიულ განმანათლებლო პროგრამაზე – კბილის სატექნიკო საქმე.  იჩქარეთ! რეგისტრაციის დასრულების თარიღია 20 აგვისტო 577784746; 299275739 collegeorientiri@gmail.com