“შემოქმედებითი აზროვნების” მოდულის პროექტის განხილვა

სსიპ – განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში ბრიტანეთის “პლიმუთის ხელოვნების კოლეჯის” მიერ, ბრიტანეთის საბჭო საქართველოში პარტნიორობით, გარე ინიცირებით, წარმოდგენილი “შემოქმედებითი აზროვნების” მოდულის პროექტის განხილვა.