საგანმანათლებლო პროგრამა – ფარმაცია (სააფთიაქო) შეფასების პროცესი

საგანმანათლებლო პროგრამა – ფარმაცია (სააფთიაქო) განმსაზღვრელი შეფასების ვალიდაციის ინსტრუმენტების შეფასების პროცესი. პროგრამის ხელმძღვანელი ინგა ბაქრაძე