შეხვედრა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან

✅ ა.წ. 20 ივლისს გაიმართა შეხვედრა პროფესიულ საგანმანათლებლო დაწესებულებებთან შიდა შერჩევის მეთოდებთან დაკავშირებით.