კოლეჯი ორიენტირი გიწვევთ შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

📢📢📢 კოლეჯი ორიენტირი გიწვევთ შემდეგ საგანმანათლებლო პროგრამებზე: