იჩქარეთ რეგისტრაცია მიმდინარეობს 20 აგვისტოს ჩათვლით!

📢 იჩქარეთ რეგისტრაცია მიმდინარეობს 20 აგვისტოს ჩათვლით!
📢 პროგრამა ფინანსდება ნაწილობრივ სახელმწიფოს მიერ!!!