იჩქარეთ რეგისტრაცია მიმდინარეობს 20 აგვისტოს ჩათვლით!

? იჩქარეთ რეგისტრაცია მიმდინარეობს 20 აგვისტოს ჩათვლით!
? პროგრამა ფინანსდება ნაწილობრივ სახელმწიფოს მიერ!!!