ახალი პროგრამები

კოლეჯმა “ორიენტირი”, ავტორიზაციის საბჭოს გადაწყვეტილებით, წარმატებით დაიმატა ახალი პროგრამები :
✅ “აღმზრდელი”
✅”ღონისძიების ორგანიზება”( ინტეგტირებული)
ასევე, გაზარდა კვოტა პროგრამაზე
✅”საექთნო განათლება”
მადლობა ავტორიზაციის საბჭოს, ექსპერტთა ჯგუფებს!!!
მადლობა ყველას, ვინც ჩართული იყო პროცესში, მადლობა პარტნიორ კომპანიებს!!!
?” ორიენტირი” გელით ახალ პროგრამებზე!!