ტრენინგი – თემა: ადამიანური რესურსების მართვა პროფესიულ განათლებაში.

ტრენინგი – თემა: ადამიანური რესურსების მართვა პროფესიულ განათლებაში.