პროგრამა „სადღესასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა“

სულ მალე მოკლევადიანი მომზადების პროგრამა შპს ორიენტირში.პროგრამა „სადღესასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა“

პროგრამის აღწერა:?️ პროგრამა „სადღესასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა“,რომლის ხანგრძლივობაა 7 სასწავლო კვირადა მოცულობა 84 საათი, დაინტერესებულ პირებს მისცემს პრაქტიკულ გამოცდილებას როგორდაგეგმონ ქორწილი, იუბილე თუ სხვა წვეულება. სასწავლო კურსის დასრულების შემდეგმონაწილეები შეძლებენ კონკრეტული სიტუაციისთვის მიზნის განსაზღვრას, საჭირო რესურსებისდადგენას და კოორდინირებული მუშაობით წარმატებული შედეგის მიღწევას.?️პროგრამის მიზანიპროფესიული მომზადების პროგრამის „სადღესასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა „ მიზანიამოამზადოს სადღესასწაულო ღონისძიებების დამგეგმავი, რომელიც საკუთარი კომპეტენციისფარგლებში გეგმავს, კოორდინირებასა და ორგანიზებას უწევს სადღესასწაულო ღონისძიებისმომზადებასა და გამართვას.მისამართი: ქ. თბილისი. ც. დადიანის 26. დაგვიკავშირდით: 577784746; 599275739; 593264546