მიმდინარე წლის 31 მაისს გაიმართა შეხვედრა …

✅ მიმდინარე წლის 31 მაისს გაიმართა პროფესიული განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახურის მიერ საინფორმაციო შეხვედრა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განმახორციელებელი დაწესებულებებისათვის.
✅ საინფორმაციო შეხვედრის ფარგლებში ყურადღება გამახვილდება “საგანმანათლებლო დაწესებულებების ავტორიზაციის დებულებისა და საფასურის დამტკიცების შესახებ” საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრის 2010 წლის 1 ოქტომბრის N99/ნ ბრძანების 53 – ე მუხლით განსაზღვრული ვალდებულებების შესრულების საკითხებზე.