შპს ორიენტირი ემზადება ახალი პროგრამების დასამატებლად.

შპს ორიენტირი ემზადება ახალი პროგრამების დასამატებლად.