პრაქტიკული მეცადინეობა საგანმანათლებლო პროგრამაზე ფარმაცია (სააფთიქო).

პრაქტიკული მეცადინეობა საგანმანათლებლო პროგრამაზე ფარმაცია (სააფთიქო).
პროფესიული განათლების მასწავლებელი ლალი კალატოზიშვილი