შეხვედრა სტუდენტებთან

შეხვედრა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის „საფინანსო სერვისების“ პროფესიულ სტუდენტებთან.