შეხვედრა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე

შეხვედრა პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებზე 2021 წლის მიღებასთან დაკავშირებით.