საერთაშორისო კონფერენცია

ყოველწლიური საერთაშორისო კონფერენცია: „განათლების ხარისხის უზრუნველყოფის სისტემის განვითარება: მიღწევები და გამოწვევები“.