საგანმანათლებლო პროგრამა – „ღონისძიების ორგანიზება“

📍 საგანმანათლებლო პროგრამა – „ღონისძიების ორგანიზება“ – მოდულების წინაპირობების განხილვა.