საგანმანათლებლო პროგრამა – „ღონისძიების ორგანიზება“

? საგანმანათლებლო პროგრამა – „ღონისძიების ორგანიზება“ – მოდულების წინაპირობების განხილვა.