საგანმანათლებლო პროგრამა – „ფარმაცია (სააფთიაქო)

📍 საგანმანათლებლო პროგრამა – „ფარმაცია (სააფთიაქო) – მოდულების წინაპირობების განხილვა.