2021 წლის 6 დეკემბერს გაიმართა შემაჯამებელი ონლაინ შეხვედრა