2021 წლის 24 დეკემბერს, ჩატარდა ონლაინ შეხვედრა/ტრენინგი

2021 წლის 24 დეკემბერს, შპს ორიენტირის იურისტის და სასწავლო პროცესის მარეგულირებელი სამსახურის უფროსის მიერ , კოლეჯის პროფესიული განათლების მასწავლებისთვის ჩატარდა ონლაინ შეხვედრა/ტრენინგი, რომელიც ეხებოდა სწავლა-სწავლების პროცესის ეფექტურობის გაზრდის საკითხებს. შეხვედრას ესწრებოდა შპს ორიენტირის დირექტორი ბატონი რამაზ მაჭარაშვილი.