შედეგების შემაჯამებელი პრეზენტაცია

“პროფესიული განათლების განვითარების ხელშეწყობის პროგრამის” – “ინსტიტუციური თვითშეფასებისა და პროფესიულ სტუდენტთა შეფასების განვითარების ქვეპროგრამის” შედეგების შემაჯამებელი პრეზენტაცია.