შპს ორიენტირი აცხადებს მიღებას საფინანსო სერვისების პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამაზე.

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის მიზანია, უზრუნველყოს ისეთი კვალიფიციური საფინანსო სერვისების პერსონალის მოამზადება, რომელიც შეძლებს სხვადასხვა ტიპის საფინანსო მომსახურების გაწევასა და მომხმარებლის საფინანსო სერვისებთან დაკავშირებულ ინფორმირებას. ასევე, საფინანსო სერვისების პროგრამის დანერგვა-განხორციელების ხელშეწყობა.პროგრამაზე დაშვების წინაპირობებია:საბაზო განათლებაარანაკლებ 17 წელი საფინანსო სერვისებში საბაზო პროფესიული კვალიფიკაციის მფლობელს შეუძლია დასაქმდეს სხვადასხვა სავაჭრო ობიექტების მოლარედ, მათშორის – ბილეთების გაყიდვების სალაროებში; ბანკებსა და არასაბანკო […]