შპს ორიენტირში 24 ნოემბერს zoom-ის პლატფორმა

შპს ორიენტირში 24 ნოემბერს zoom-ის პლატფორმით ონლაინ შეხვედრა გაიმართა შეხვედრა საგანმანათლებლო პროგრამის – ფარმაცია (სააფთიაქო) პროფესიულ სტუდენტებთან, სადაც განხილული იყო სასწავლო პროცესთან დაკავშირებული საკითხები.