პროფესიული მასწავლებელი მაია ცუკილაშვილი.👩‍🏫

კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენელი მოდულის “ინგლისური ენა” შედეგის დადასტურების პროცესი კოლეჯში 

🙂 👩‍🎓 პროფესიული მასწავლებელი მაია ცუკილაშვილი.👩‍🏫