პროგრამის განხორციელების უფლება

📢 შპს ორიენტირმა მოიპოვა მოკლევადიანი პროფესიული მომზადების პროგრამის „სადღესასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა“ – პროგრამის განხორციელების უფლება.