სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტო და დასქმების დეპარტამენმა განსაკუთრებული თანამშრომლობისა და დასაქმების ხელშეწყობისთვის გაწეული ღვაწლისთვის კოლეჯი “ორიენტირი” საუკეთესო პარტნიორის ტიტულით დააჯილდოვა

სსიპ – სოციალური მომსახურების სააგენტო და დასქმების დეპარტამენმა განსაკუთრებული თანამშრომლობისა და დასაქმების ხელშეწყობისთვის გაწეული ღვაწლისთვის კოლეჯი “ორიენტირი” საუკეთესო პარტნიორის ტიტულით დააჯილდოვა.

მადლობა სააგენტოს და კოლეჯის ყველა თანამშრომელს, პროფესიული განათლების მასწავლებლებს იმ შრომისა და მონდომებისათვის, რასაც ამ პროექტის განხორციელების პროცესში იჩენდნენ და კვლავაც არ დაიშურებენ ძალისხმევას პროექტის წარმატებისთვის. შრომა ყოველთვის ფასდება და შედეგი ვლინდება ამ მომსახურების მიმღები ადამიანების კმაყოფილებასა და დასაქმებაში!!!