კოლეჯში სტუმრად იმყოფებოდნენ “კბილის სატექნიკო საქმის” პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში პარტნიორი სატექნიკო ლაბორატორიის წარმომადგენლები! თანამშრომლობა წარმატებულად დაიწყო!!