კოლეჯში “ოროენტირი ” გაიმართა მორიგი სამუშაო შეხვედრა პროფესიული განათლების მასწავლებელებთან.

შეხვედრაზე განიხილეს მოდულური სწავლების გამოწვევები,მიდგომები,შეფასების ინსტრუმენტების შექმნის და შედეგების დადსტურების პროცესთან დაკავშირებული საკითხვები.