კოლეჯში “ორიენტირი” პროფორიენტაციის ფარგლებში იმყოფებოდნენ ქ. თბილისის მე -10 საჯარო სკოლის მოსწავლეები.

მათ დაათვალიერეს კოლეჯის სასწავლო გარემო, მატერიალური რესურსი. გაეცნენ საგანმანათლებლო პროგრამებს, რომლებსაც კოლეჯი ახორციელებს. მოსწავლეებისთვის კოლეჯში სტუმრობა ძალიან საინტერესო და ინფორმაციული აღმოჩნდა, გაჩენილ მოტივაციასთან ერთად, სწავლა გააგრძელონ კოლეჯში “აღმოჩენილ” პროგრამებზე და დაეუფლონ მათთვის საინტერესო პროფესიებს.