კოლეჯის “ორიენტირის” კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტები

ოლეჯის “ორიენტირის” კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტების მიერ , პროგრამის შემადგებელი მოდულის “მასალათმცოდენობა” შედეგის დადასტურება სტომატოლოგიურ კლინიკაში „ერთობა” , რომელსაც ახორციელებენ პროფესიული მასწავლებლები თამარ ბერიშვილი და ნატო აბულაძე