კოლეჯის “ორიენტირის” კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

კოლეჯის “ორიენტირის” კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტების მიერ , პროგრამის შემადგებელი მოდულის “მასალათმცოდენობა” შედეგის დადასტურება სატექნიკო ლაბორატორიაში რომელსაც ახორციელებენ პროფესიული მასწავლებლები თამარ ბერიშვილი და მიხეილ მეტრეველი.