კბილის ტექნიკოსის პროფესიული უნარების დასრულებასთან დაკავშირებით სერტიფიკატების გადაცემა 10-ე საჯარო სკოლაში.