კოლეჯში “ორიენტირი” პროფორიენტაციის ფარგლებში იმყოფებოდნენ ქ. თბილისის მე -11 საჯარო სკოლის მოსწავლეები.

მათ დაათვალიერეს კოლეჯის სასწავლო გარემო, მატერიალური რესურსი. გაეცნენ საგანმანათლებლო პროგრამებს, რომლებსაც კოლეჯი ახორციელებს. მოსწავლეებისთვის კოლეჯში სტუმრობა ძალიან საინტერესო და ინფორმაციული აღმოჩნდა, გაჩენილ მოტივაციასთან ერთად, სწავლა გააგრძელონ კოლეჯში “აღმოჩენილ” პროგრამებზე და დაეუფლონ მათთვის საინტერესო პროფესიებს.

5 დეკემბერს საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის მინისტრის მოადგილე, თამარ ქიტიაშვილი, კერძო პროფესიული კოლეჯების დირექტორებს შეხვდა.

აღნიშნული შეხვედრის ფარგლებში სისტემაში მიმდინარე ცვლილებები და სამომავლო გეგმები განიხილეს. მინისტრის მოადგილემ ყურადღება გაამახვილა სისტემის ინტერნაციონალიზაციის პროცესზე,პროფესიულ განათლებასთან დაკავშირებული სერვისების ხელმისაწვდომობის გაუმჯობესებაზე.შეხვედრაზე დაისვა კითხვები იმ აქტუალურ საკითხებზე, როგორიცააპროფესიული სტუდენტთა სამხედრო სავალდებულო სამსახურიდან გათავისუფლების,ინტეგრირებულიპროგრამების დაფინანსებისა დამომზადება გადამზადების პროგრამების შესახებ მინისტრის მოადგილემ, კერძო კოლეჯის ხელმძღვანელებს მადლობა გადაუხადა პროფესიული განათლების რეფორმის მიმდინარეობის პროცესში აქტიური ჩართულობისთვის და ხაზი გაუსვა მათ […]

კოლეჯში სტუმრად იმყოფებოდნენ “კბილის სატექნიკო საქმის” პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ფარგლებში პარტნიორი სატექნიკო ლაბორატორიის წარმომადგენლები! თანამშრომლობა წარმატებულად დაიწყო!!

კოლეჯში “ოროენტირი ” გაიმართა მორიგი სამუშაო შეხვედრა პროფესიული განათლების მასწავლებელებთან.

შეხვედრაზე განიხილეს მოდულური სწავლების გამოწვევები,მიდგომები,შეფასების ინსტრუმენტების შექმნის და შედეგების დადსტურების პროცესთან დაკავშირებული საკითხვები.

კოლეჯის “ორიენტირის” კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

კოლეჯის “ორიენტირის” კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტების მიერ , პროგრამის შემადგებელი მოდულის “მასალათმცოდენობა” შედეგის დადასტურება სატექნიკო ლაბორატორიაში რომელსაც ახორციელებენ პროფესიული მასწავლებლები თამარ ბერიშვილი და მიხეილ მეტრეველი.

კოლეჯის “ორიენტირის” კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტები

ოლეჯის “ორიენტირის” კბილის სატექნიკო საქმის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტების მიერ , პროგრამის შემადგებელი მოდულის “მასალათმცოდენობა” შედეგის დადასტურება სტომატოლოგიურ კლინიკაში „ერთობა” , რომელსაც ახორციელებენ პროფესიული მასწავლებლები თამარ ბერიშვილი და ნატო აბულაძე

კოლეჯში “ორიენტირი” პროფორიენტაციის ფარგლებში იმყოფებოდნენ ქ. თბილისის მე -10 საჯარო სკოლის მოსწავლეები.

მათ დაათვალიერეს კოლეჯის სასწავლო გარემო, მატერიალური რესურსი. გაეცნენ საგანმანათლებლო პროგრამებს, რომლებსაც კოლეჯი ახორციელებს. მოსწავლეებისთვის კოლეჯში სტუმრობა ძალიან საინტერესო და ინფორმაციული აღმოჩნდა, გაჩენილ მოტივაციასთან ერთად, სწავლა გააგრძელონ კოლეჯში “აღმოჩენილ” პროგრამებზე და დაეუფლონ მათთვის საინტერესო პროფესიებს.