ქიმიური და სასურსათო ექსპერტის მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეები საწარმოო პრაქტიკაზე

?კოლეჯ ორიენტირის ქიმიური და სასურსათო ექსპერტის მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეები საწარმოო პრაქტიკაზე. პროფესიული მასწავლებელი ზაქარია ცხვედაძე. ?‍?