ქიმიური და სასურსათო ექსპერტის მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეები საწარმოო პრაქტიკაზე

🏣კოლეჯ ორიენტირის ქიმიური და სასურსათო ექსპერტის მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეები საწარმოო პრაქტიკაზე. პროფესიული მასწავლებელი ზაქარია ცხვედაძე. 👨‍🏫