“საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ” ლაბორატორიაში

ქიმიური და სასურსათო პროდუქტის ექსპერტის მოსარგებლეები საწარმოო პრაქტიკაზე “საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ” ლაბორატორიაში. პროფესიული მასწავლებელი, პროფესორი ზაირა ქაფიაშვილი.