“სააღმზრდელო პროცესის” სწავლის შედეგის დადასტურების პროცესი

ბაგა-ბაღის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენელი მოდულის “სააღმზრდელო პროცესის” სწავლის შედეგის დადასტურების პროცესი.