“საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ” ლაბორატორიაში

ქიმიური და სასურსათო პროდუქტის ექსპერტის მოსარგებლეები საწარმოო პრაქტიკაზე “საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ” ლაბორატორიაში. პროფესიული მასწავლებელი, პროფესორი ზაირა ქაფიაშვილი.

ქიმიური და სასურსათო ექსპერტის მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეები საწარმოო პრაქტიკაზე

?კოლეჯ ორიენტირის ქიმიური და სასურსათო ექსპერტის მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეები საწარმოო პრაქტიკაზე. პროფესიული მასწავლებელი ზაქარია ცხვედაძე. ?‍?

“სააღმზრდელო პროცესის” სწავლის შედეგის დადასტურების პროცესი

ბაგა-ბაღის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენელი მოდულის “სააღმზრდელო პროცესის” სწავლის შედეგის დადასტურების პროცესი.