“საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ” ლაბორატორიაში

ქიმიური და სასურსათო პროდუქტის ექსპერტის მოსარგებლეები საწარმოო პრაქტიკაზე “საქართველოს სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ” ლაბორატორიაში. პროფესიული მასწავლებელი, პროფესორი ზაირა ქაფიაშვილი.

ქიმიური და სასურსათო ექსპერტის მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეები საწარმოო პრაქტიკაზე

🏣კოლეჯ ორიენტირის ქიმიური და სასურსათო ექსპერტის მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეები საწარმოო პრაქტიკაზე. პროფესიული მასწავლებელი ზაქარია ცხვედაძე. 👨‍🏫

“სააღმზრდელო პროცესის” სწავლის შედეგის დადასტურების პროცესი

ბაგა-ბაღის პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის შემადგენელი მოდულის “სააღმზრდელო პროცესის” სწავლის შედეგის დადასტურების პროცესი.