მასწავლებელთა ხარისხის ამაღლება პროფესიულ განათლებაში

🏣2019 წლის 13 ნეომბერს კოლეჯი ორიენტირი იმყოფებოდა შეხვედრაზე – “მასწავლებელთა ხარისხის ამაღლება პროფესიულ განათლებაში” 👩‍🏫 ფარგლებში, რომელიც “მსოფლიო ბანკის ჯგუფის” მიერ საქართველოს განათლების, მეცნიერების, კულტურისა და სპორტის სამინისტროსთან თანამშრომლობითა და “კარგი მმართველობის ფონდის” მხარდაჭერით მიმდინარეობს