ჩვენთან განათლება უპირატესია!

ჩვენთან განათლება უპირატესია!

საექთნო განთლების საგანმანათლებლო პროგრამა!

მოდული – ჰისტოლოგია.

პროფესიული მასწავლებელი – მართა კლდიაშვილი