პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამა

კოლეჯი “ორიენტირი” პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამის ფარგლებში აგრძელებს”კბილის ტექნიკოსის პროფესიული უნარების” სასწავლო კურსის განხორციელებას ქ.თბილისის მე-11 საჯარო სკოლაში. შინაარსიანი შეხვედრა ხალისიან , მონდომებულ ბავშვეთან:)