პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

„კბილის სატექნიკო საქმის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტები სტომატოლოგიურ კლინიკა – „ერთობაში“, სადაც პროფესიული მოდულის : „მასალათმცოდნეობა და მისი გამოყენება“ პრაქტიკული ნაწილის განხორციელება მიმდინარეობს.პროფესიული მასწავლებელი ნატო აბულაძე.