მოსარგებლეები კოლეჯ ორიენტირში პრაქტიკული მეცადინეობა

ბაგა ბაღის აღმზრდელის მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეები კოლეჯ ორიენტირში პრაქტიკული მეცადინეობის დროს 🤼♀️👩👩👧👦. პროფესიული მასწავლებელი ირმა გრიგოლია .