აღმზრდელის მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეები

ბაგა ბაღის აღმზრდელის მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეები კოლეჯ ორიენტირში პრაქტიკული მეცადინეობის დროს. პროფესიული მასწავლებელი ირმა გრიგოლია