მოსარგებლეები კოლეჯ ორიენტირში პრაქტიკული მეცადინეობა

ბაგა ბაღის აღმზრდელის მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეები კოლეჯ ორიენტირში პრაქტიკული მეცადინეობის დროს ?♀️????. პროფესიული მასწავლებელი ირმა გრიგოლია .

პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა

„კბილის სატექნიკო საქმის“ პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის პროფესიული სტუდენტები სტომატოლოგიურ კლინიკა – „ერთობაში“, სადაც პროფესიული მოდულის : „მასალათმცოდნეობა და მისი გამოყენება“ პრაქტიკული ნაწილის განხორციელება მიმდინარეობს.პროფესიული მასწავლებელი ნატო აბულაძე.

აღმზრდელის მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეები

ბაგა ბაღის აღმზრდელის მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეები კოლეჯ ორიენტირში პრაქტიკული მეცადინეობის დროს. პროფესიული მასწავლებელი ირმა გრიგოლია

აღმზრდელის მოკლევადიანი პროგრამა

ბაგა ბაღის აღმზრდელის მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეები კოლეჯ ორიენტირში პრაქტიკული მეცადინეობის დროს . პროფესიული მასწავლებელი დარეჯან ბენდელიანი

პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამა

კოლეჯი “ორიენტირი” პროფესიული უნარების განვითარების პროგრამის ფარგლებში აგრძელებს”კბილის ტექნიკოსის პროფესიული უნარების” სასწავლო კურსის განხორციელებას ქ.თბილისის მე-11 საჯარო სკოლაში. შინაარსიანი შეხვედრა ხალისიან , მონდომებულ ბავშვეთან:)

პროდუქტის ექსპერტის მოკლევადიანი პროგრამა

ქიმიური და სასურსათო პროდუქტის ექსპერტის მოკლევადიანი პროგრამის მოსარგებლეები კოლეჯ ორიენტირში პრაქტიკული მეცადინეობის დროს. პროფესიული მასწავლებელი ზაირა ქაფიაშვილი

მომსახურების სააგენტო და ასოციაცია

სოციალური მომსახურების სააგენტოსა და ასოციაცია სამხარეო განვითარება მომავალი საქართველოსთვის (RDFG) ორგანიზებით, ქალაქ თეთრიწყაროში დასაქმებისა და პროფესიული განათლების ფორუმი გაიმართა. ღონისძიება ევროკავშირის მიერ მხარდაჭერილი დასაქმების ხელშეწყობისა და პროფესიული გადამზადების პროგრამების ფარგლებში ჩატარდა. ფორუმის მიზანს, ადგილობრივი სამუშაოს მაძიებლების პროფესიული გადამზადების კოლეჯებთან და დამსაქმებლებთან დაკავშირება, ხოლო დამსაქმებლებისთვის ახალი კვალიფიციური კადრების მოძიება წარმოადგენდა. ღონისძიებაში პროფესიული განათლების 11 კოლეჯმა და […]