ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრი

სსიპ განათლების ხარისხის განვითარების ეროვნულ ცენტრში 18 ოქტომბერს ჩატარდა სამუშაო შეხვედრა თემაზე ” არაფორმალური განათლების აღიარება “