ჩვენ შესახებ

შპს ორიენტირი, პროფესიული საგანმანათლებლო  დაწესებულებაა, რომელიც დაარსდა 1992 წელს და დღემდე ზრუნავს   შრომის ბაზარის მოთხოვნების შესაბამისი კვალიფიციური კადრების მომზადებისთვის.

        კოლეჯი  „ორიენტირი“  ფუნქციონირებს 1 270,52 კვადრატული მეტრის საერთო ფართის მქონე 3 სართულიან შენობა-ნაგებობაში, რომელიც განთავსებულია 1701 კვ.მ. მიწის ფართზე. კოლეჯს აქვს  სასწავლო პროცესისთვის  განკუთვნილი ნათელი, პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების შესაბამისად აღჭურვილი აუდიტორიები, ლაბორატორიები, ბიბლიოთეკა, დასასვენებელი სივრცე სტუდენტებისთვის,  ადმინისტრაციის სამუშაო სივრცეები,   სამედიცინო  ოთახი, საკონფერენციო/ღონისძიებების დარბაზი. შენობის ყველა სართულზე შესაძლებელია მუდმივი ინტერნეტით სარგებლობა. შენობა   და მიმდებარე ტერიტორია კონტროლდება სათვალთვალო კამერით. კოლეჯს აქვს ეზო, რომელზეც განთავსებულია სპორტული მოედანი და ავტოსადგომი.  

           კოლეჯმა 2016 წელს წარმატებით გაიარა ავტორიზაცია  და მოიპოვა  საგნობრივი  პროგრამების – „ექთნის თანაშემწე“ (მესამე საფეხური), „პრაქტიკოსი ექთანი“ (მეხუთე საფეხური), „კბილის ტექნიკოსი“ (მესამე, მეოთხე, მეხუთე საფეხურები), „მცირე ბიზნესის მწარმოებელი“ (მეხუთე საფეხური), ასევე, ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების  „ბაგა-ბაღის აღმზრდელი პედაგოგი“ (მეხუთე საფეხური) და „ფარმაცევტის თანაშემწე“ (მეოთხე საფეხური) – განხორციელების უფლება. ამავე წლის ნოემბერში კოლეჯმა დაიმატა 2 ახალი საგნობრივი პროფესიული პროგრამა – „მასაჟისტი“ (მესამე საფეხური)  და „ქიმიური და სასურსათო პროდუქტების ექსპერტი“  (მეხუთე საფეხური).

        2019 წელს კოლეჯმა მოიპოვა  ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი შემდეგი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელების უფლება:  „საექთნო განათლება“ (მეხუთე დონე) „ფარმაცია (სააფთიაქო)“ (მეხუთე დონე), „საფინანსო სერვისები“ (მესამე დონე), „კბილის სატექნიკო საქმე“ (მეოთხე დონე) და „ღონისძიების ორგანიზება“ (მეოთხე დონე).  ხოლო, 2021 წელს კოლეჯმა დაიმატა ჩარჩო დოკუმენტის საფუძველზე შექმნილი პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამა  „აღმზრდელი“ (მეხუთე დონე)  და  გაზარდა პროფესიულ სტუდენტთა ზღვრული რაოდენობა  საგანმანათლებლო პროგრამაზე  „საექთნო განათლება“ (მეხუთე დონე).

      კოლეჯს მოპოვებული აქვს   პროფესიული მომზადების („სადღესასწაულო ღონისძიების დაგეგმვა“, „სალაროს ოპერაციების განხორციელება“) და გადამზადების  („ჯანმრთელობა,ჰიგიენა და უსაფრთხოება სკოლამდელი  აღზრდის დაწესებულებებში“; სააღმზრდელო პროცესი ორგანიზება სკოლამდელი აღზრდის დაწესებულებებში; სპეციალური საგანმანთლებლო საჭიროებების მქონე ბვშვებთან მუშაობა ) პროგრამების განხორციელების უფლება   

         შპს ორიენტირმა   არსებობის მანძილზე ბევრ წარმატებას მიაღწია:

  • კოლეჯმა 2016 წელს, ნაციონალური ბიზნეს რეიტინგების კავშირის მიერ ჩატარებულ, საწარმოო სამეურნეო სუბიექტების ზოგადსახელმწიფოებრივი რანჟირების, კრიტერიუმის „მართვის ეფექტიანობის“ მიხედვით,  შევიდა ლიდერ საწარმოთა ტოპ-ათეულში, როგორც   ლიდერი  საწარმო და გადაეცა შესაბამისი ჯილდო „ოქროს რეიტინგი“. 
  • შპს ორიენტირმა  მონაწილეობა მიიღო და მაქსიმალური შეფასება- „ხუთი ვარსკვლავი“ დაიმსახურა, საქართველოს კერძო კოლეჯების ასოციაციის მიერ ორგანიზებულ ბრენდირებაში „ბრენდირება 2016“ და „ბრენდირება 2017“. კოლეჯი აქტიურად მონაწილეობდა და კვლავაც აგრძელებს მონაწილეობას კერძო კოლეჯების ასოციაციის მიერ ჩატარებულ სხვადასხვა სახის ღონისძიებებში, რისთვისაც მიღებული აქვს არაერთი სერტიფიკატი.
  • სსიპ „სოციალური მომსახურების საგენტოს და დასაქმების პროგრამების დეპარტამენტის“ მიერ,  2019 წელს კოლეჯი ორიენტირი დაჯილდოვდა „საუკეთესო პარტნიორის ტიტულით“  განსაკუთრებული თანამშრომლობისა და დასაქმების ხელშეწყობისთვის გაწეული ღვაწლისთვის.
  • 2022 წელს კოლეჯმა გაიარა ავტორიზაცია და 6 წლის ვადით მოიპოვა პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამებოის განხორციელების უფლე შემდეგ პროგრამებზე: „საექთნო განათლება“ (მეხუთე დონე) „ფარმაცია (სააფთიაქო)“ (მეხუთე დონე), „საფინანსო სერვისები“ (მესამე დონე), „კბილის სატექნიკო საქმე“ (მეოთხე დონე) ; „ღონისძიების ორგანიზება“ (მეოთხე დონე) და „აღმზრდელი“(მეხუთე დონე).  

კოლეჯი ხელს უწყობს სტუდენტებში სამოქალაქო პასუხისმგებლობის განვითარებას, რისთვისაც  მათი ჩართულობითა და მონაწილეობით, პერმანენტულად ატარებს საქველმოქმედო ღონისძიებებს მოხუცებულთა თავშესაფრებსა თუ ბავშვთა სახლებში.  კოლეჯს  მიღებული აქვს არაერთი სამადლობელი წერილი.

      პროფესიულ საგანმანათლებლო პროგრამებს ახორციელებენ შესაბამისი კვალიფიკაციისა და გამოცდილების მქონე პროფესიული განათლების მასწავლებლები. ისინი მუდმივად ზრუნავენ კვალიფიკაციის ამაღლებაზე სხვადასხვა ტრენინგებში და ღონისძიებებში მონაწილეობით, რითიც შეაქვთ საკუთარი წვლილი პროფესიული პროგრამების დახვეწა/განვითარებაში. პრაქტიკულ კომპონენტებს პროფესიულ სტუდენტები ეუფლებიან  წარმატებულ ორგანიზაციებსა და კომპანიებში, კვალიფიციური კადრების ხელშეწყობით.

       კოლეჯში მიღებული თეორიული ცოდნითა და პრაქტიკული უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი   კურსადამთავრებულების დასაქმების მაღალ მაჩვენებლს   ადასტურებს მათი დასაქმების სტატისტიკა.

       შპს ორიენტირი, დაარსების დღიდან ფეხს უწყობს ქვეყანაში განათლების სფეროში მიმდინარე პროცესებს და  აქტიურად არის ჩართული  პროფესიული განათლების განვითარების პროცესში.

ორიენტირის მისიას წარმოადგენს სამედიცინო, განათლებისა და ბიზნესის სექტორში შრომის ბაზრის მოთხოვნებზე ორიენტირებული პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამების განხორციელებით, მთელი სიცოცხლის განმავლობაში სწავლის ხელშეწყობის გზით, საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი თეორიული და პრაქტიკული ცოდნითა და უნარ-ჩვევებით აღჭურვილი,  შემოქმედებითი და ინტელექტუალური პოტენციალის მაღალ დონეზე რეალიზებული ადამიანური რესურსის მომზადება, რომელიც შეძლებს განავითაროს ქვეყნის ეკონომიკა თანამედროვე სამყაროში.