შპს ორიენტირში 2022 წლის 18 იანვარს გაიმართა შეხვედრა/ტრენინგი

შპს ორიენტირში 2022 წლის 18 იანვარს გაიმართა შეხვედრა/ტრენინგი ადმინისტრაციის წარმომადგენლებთან და პროფესიული საგანმანათლებლო პროგრამის ხელმძღვანელებთან.